MALE ATTENTION

Klara Andersson

Ett performance om manlig uppmärksamhet och om hur strävan efter den – och skammen över den strävan – förgör mig.

Performance about male attention and how the strive for it and the shame of striving dissolves me.

TICKET PRICES:
Adult – SEK 100.00
Concession – SEK 50.00

PERFORMANCES:
Click the date to book tickets

TeaterVerket, Västmannagatan 54, 113 25 Stockholm
17:45 – 18:15, 06 October 2016

Tribunalen, Hornsgatan 92, 118 21 Stockholm
19:45 – 20:15, 07 October 2016

COUNTRY OF ORIGIN: Sweden
LANGUAGE: English
AGE SUITABILITY: PG (Parental Guidance)
CONTENT WARNING: Strobe lighting