ABOUT

ENG: Stockholm Fringe Festival (Stoff) is a six day multidisciplinary arts festival, acting as a ‘stage’ for local and international artists to present their innovative work ranging from performance to installation art and anything in between. The festival stands for artistic freedom and focuses on out-of-the-box and “alternative” works that may not fit into mainstream performance or exhibition spaces. Stoff is a chance for arts practitioners to test new ideas, network and collaborate with other artists, develop work, and get inspired by many different creative expressions.

Not only is Stoff about encouraging emerging artists who are developing their craft but also welcomes established groups and individuals whose work promotes innovative work practices. Through international guest appearances like The Infernal Comedy with John Malkovich, Mykki Blanco, and Forced Entertainment, the festival wishes to bridge the gap between the established and the emerging.

Welcome to Stoffholm!


SWE: Stockholm Fringe Festival (STOFF) är en sex dagar lång multidisciplinär scenkonstfestival. Lokala och internationella artister har möjlighet att inom ramen för STOFF framföra sina innovativa verk – som kan bestå av allt mellan performance och installationskonst. Festivalen vurmar för konstnärlig frihet och strävar efter att lyfta fram, samt ge utrymme åt, de alternativa verk som befinner sig utanför ramen av gängse scenkonst. STOFF är en plats där artister kan pröva nya idéer, knyta kontakter och låta sig inspireras av de många olika konstnärliga uttryck som festivalen rymmer.

STOFF är dock inte enbart en plattform för spirande artister att utvecklas på, utan välkomnar också etablerade artister och grupper vars arbete är banbrytande. Genom internationella gästspel som The Infernal Comedy med John Malkovich, Mykki Blanco och Forced Entertainment önskar festivalen att överbrygga gapet mellan etablerade och artister på frammarsch.

Välkomna till Stoffholm!

SEPT 2018